Bảng giá dàn lạnh máy lạnh Daikin VRV IV áp dụng từ năm 2014


Gửi các bạn bảng giá dàn lạnh máy lạnh trung tâm VRV IV này đã bao gồm thuế VAT 10%.

BẢNG GIÁ DÀN LẠNH MÁY LẠNH VRV IV
MÃ HIỆU DÀN LẠNH VRV IV CÔNG SUẤT (BTU/h) XUẤT XỨ ĐVT ĐƠN GIÁ (VND)
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi
Dàn lạnh FQ25LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 9,550 Thái Lan bộ 24,934,000
Dàn lạnh FQ32LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 12,300 Thái Lan bộ 25,505,000
Dàn lạnh FQ40LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 15,400 Thái Lan bộ 27,609,000
Dàn lạnh FQ50LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 19,100 Thái Lan bộ 28,528,000
Dàn lạnh FQ63LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 24,200 Thái Lan bộ 29,345,000
Dàn lạnh FQ80LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 30,700 Thái Lan bộ 32,960,000
Dàn lạnh FQ100LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 38,200 Thái Lan bộ 33,777,000
Dàn lạnh FQ125LUV1, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 47,800 Thái Lan bộ 34,554,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi -
Dàn lạnh ZQ20MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả 7,500 Thái Lan bộ 21,175,000
Dàn lạnh ZQ25MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả 9,600 Thái Lan bộ 21,973,000
Dàn lạnh ZQ32MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả 12,300 Thái Lan bộ 22,504,000
Dàn lạnh ZQ40MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả 15,400 Thái Lan bộ 24,382,000
Dàn lạnh ZQ50MVE9, kèm Mặt nạ BYFQ60B8W19 và Bơm nước xả 19,100 Thái Lan bộ 25,199,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi -
Dàn lạnh KQ25MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 9,600 Thái Lan bộ 31,838,000
Dàn lạnh KQ32MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 12,300 Thái Lan bộ 32,593,000
Dàn lạnh KQ40MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 15,400 Thái Lan bộ 33,369,000
Dàn lạnh KQ63MAVE, kèm Mặt nạ BYCP125K-W18 và Bơm nước xả 24,200 Thái Lan bộ 37,862,000
Dàn lạnh cassette áp trần -
Dàn lạnh UQ71AVEB, kèm Hộp nối BEVQ71MAVE 27,300 Nhật Bản bộ 48,933,000
Dàn lạnh UQ100AVEB, kèm Hộp nối BEVQ100MAVE 38,200 Nhật Bản bộ 53,446,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng có bơm nước xả -
Dàn lạnh FXDQ20PBVE + Bơm nước xả 7,500 Thái Lan bộ 14,802,000
Dàn lạnh FXDQ25PBVE + Bơm nước xả 9,600 Thái Lan bộ 15,130,000
Dàn lạnh FXDQ32PBVE + Bơm nước xả 12,300 Thái Lan bộ 15,640,000
Dàn lạnh FXDQ40NBVE + Bơm nước xả 15,400 Thái Lan bộ 17,029,000
Dàn lạnh FXDQ50NBVE + Bơm nước xả 19,100 Thái Lan bộ 17,949,000
Dàn lạnh FXDQ63NBVE + Bơm nước xả 24,200 Thái Lan bộ 20,379,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng không bơm nước xả -
Dàn lạnh FXDQ20PBVET 7,500 Thái Lan bộ 13,945,000
Dàn lạnh FXDQ25PBVET 9,600 Thái Lan bộ 14,292,000
Dàn lạnh FXDQ32PBVET 12,300 Thái Lan bộ 14,802,000
Dàn lạnh FXDQ40NBVET 15,400 Thái Lan bộ 16,069,000
Dàn lạnh FXDQ50NBVET 19,100 Thái Lan bộ 16,853,000
Dàn lạnh FXDQ63NBVET 24,200 Thái Lan bộ 19,317,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày có bơm xả nước -
Dàn lạnh FXMQ20PVE + Bơm nước xả 7,500 Thái Lan bộ 19,215,000
Dàn lạnh FXMQ25PVE + Bơm nước xả 9,600 Thái Lan bộ 19,644,000
Dàn lạnh FXMQ32PVE + Bơm nước xả 12,300 Thái Lan bộ 20,195,000
Dàn lạnh FXMQ40PVE + Bơm nước xả 15,400 Thái Lan bộ 21,564,000
Dàn lạnh FXMQ50PVE + Bơm nước xả 19,000 Thái Lan bộ 22,095,000
Dàn lạnh FXMQ63PVE + Bơm nước xả 24,000 Thái Lan bộ 23,687,000
Dàn lạnh FXMQ80PVE + Bơm nước xả 27,300 Thái Lan bộ 28,263,000
Dàn lạnh FXMQ100PVE + Bơm nước xả 38,000 Thái Lan bộ 31,899,000
Dàn lạnh FXMQ125PVE + Bơm nước xả 47,800 Thái Lan bộ 33,573,000
Dàn lạnh FXMQ140PVE + Bơm nước xả 54,600 Thái Lan bộ 40,620,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại dày không bơm nước xả -
Dàn lạnh FXMQ200MVE9 78,500 Thái Lan bộ 64,006,000
Dàn lạnh FXMQ250MVE9 98,300 Thái Lan bộ 68,030,000
Dàn lạnh áp trần -
Dàn lạnh FXHQ32MAVE 12,300 Thái Lan bộ 19,460,000
Dàn lạnh FXHQ63MAVE 24,200 Thái Lan bộ 22,339,000
Dàn lạnh FXHQ100MAVE 38,200 Thái Lan bộ 25,689,000
Dàn lạnh treo tường -
Dàn lạnh FXAQ20PVE 7,900 Thái Lan bộ 16,069,000
Dàn lạnh FXAQ25PVE 9,600 Thái Lan bộ 16,539,000
Dàn lạnh FXAQ32PVE 12,300 Thái Lan bộ 16,948,000
Dàn lạnh FXAQ40PVE 15,400 Thái Lan bộ 17,213,000
Dàn lạnh FXAQ50PVE 19,100 Thái Lan bộ 17,765,000
Dàn lạnh FXAQ63PVE 24,200 Thái Lan bộ 18,377,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi -
Dàn lạnh FXLQ20MAVE8 7,500 Nhật Bản bộ 22,095,000
Dàn lạnh FXLQ25MAVE8 9,600 Nhật Bản bộ 23,361,000
Dàn lạnh FXLQ32MAVE8 12,300 Nhật Bản bộ 25,219,000
Dàn lạnh FXLQ40MAVE8 15,400 Nhật Bản bộ 25,812,000
Dàn lạnh FXLQ50MAVE8 19,100 Nhật Bản bộ 27,466,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm -
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ20MAVE8 7,500 Nhật Bản bộ 18,785,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ25MAVE8 9,600 Nhật Bản bộ 19,276,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ32MAVE8 12,300 Nhật Bản bộ 20,154,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ40MAVE8 15,400 Nhật Bản bộ 21,033,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ50MAVE8 19,100 Nhật Bản bộ 22,135,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm FXNQ63MAVE8 24,200 Nhật Bản bộ 23,279,000

Hãy liên hệ với công ty đề có được giá máy lạnh VRV IV tốt hơn, thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: 08 3512 2727, Hotline: 0978 829 829 (Mr.Hưng)
  • Địa chỉ: 168/75 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
​​