CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP Ý TƯỞNG MỚI - NMS Macsaigon
204A Điện Biên Phủ - Phường 7 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh.
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Hotline: 0938 491 679(Mr Phước)[/COLOR]
Apple Authorised Reseller
---------------------------------------------------------------------------
[COLOR=rgb(19, 99, 157)]NMS LÀ ĐẠI LÝ UỶ QUYỀN CHÍNH THỨC CỦA APPLE TẠI VIỆT NAM[/COLOR]
[COLOR=rgb(19, 99, 157)]CAM KẾT BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT CỦA APPLE TẠI VIỆT NAM[/COLOR].
---------------------------------------------------------------------------
Macbook 2015 12 inch.Hiện tại, NMS Macsaigon có 2 cấu hình cho dòng Macbook 12" inch và kèm giá.

1. Storage: 256GB PCIe-based onboard flash storage
Processor: 1.1GHz dual-core Intel Core M processor
RAM:8GB memory
GPU: Intel HD Graphics 5300
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 30,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Sinh Viên - Học Sinh (Giảm 5%): 28,974,000 VNĐ[/COLOR]

2. Storage:512GB PCIe-based onboard flash storage
Processor:1.2GHz dual-core Intel Core M processor
RAM:8GB memory
GPU: Intel HD Graphics 5300
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 37,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Sinh Viên - Học Sinh (Giảm 5%): 35,624,000 VNĐ[/COLOR]
---------------------------------------------------------------------------

[COLOR=rgb(19, 99, 157)]MacBook[/COLOR] Pro with retina display
Hiện tại, NMS Macsaigon có 5 cấu hình cho dòng Macbook Pro và kèm giá đã có VAT.

1. Model: MF839
Display: 13.3 Inch
Storage: 128GB flash storage
Processor: 2.7GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel Iris Graphics 6100
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 29,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh viên: 28.499.000 VNĐ (Giảm 5%).[/COLOR]

2. Model: MF840
Display: 13.3 Inch
Storage: 256GB flash storage
Processor: 2.7GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel Iris Graphics 6100
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 34,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 33,249,000 VNĐ.[/COLOR]

3. Model: MF841
Display: 13.3 Inch
Storage: 512GB flash storage
Processor: 2.9GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel Iris Graphics 6100
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 41,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 39,899,000 VNĐ.[/COLOR]

4. Model: MJLQ2
Display: 15.4 Inch
Storage: 256GB flash storage
Processor: 2.2GHz quad-core i7
RAM: 16GB memory
GPU: Intel Iris Pro Graphics
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 45,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giảm 5% dành cho Học sinh - Sinh viên: 43,699,000 VNĐ[/COLOR]

5. Model: MJLT2
Display: 15.4 Inch
Storage: 512GB flash storage
Processor: 2.5GHz quad-core i7
RAM: 16GB memory
GPU: AMD Radeon R9 M370X
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 56,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giảm 5% dành cho Học sinh - Sinh viên: 54,149,000 VNĐ[/COLOR]
-----------------------------------------------------------------
[COLOR=rgb(19, 99, 157)]MacBook Air[/COLOR]
Hiện tại, NMS Macsaigon có 4 cấu hình cho dòng [COLOR=rgb(19, 99, 157)]Macbook[/COLOR] Air và kèm giá đã có VAT.1. Model: MJVM2ZP/A
Display: 11.6 Inch
Storage: 128GB Flash storage.
Processor: 1.6GHz dual-core i5
RAM: 4GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 20,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 19,474,000 VNĐ[/COLOR]

2. Model: MJVE2ZP/A
Display: 13.3 Inch
Storage: 128GB flash storage
Processor: 1.67GHz dual-core i5
RAM: 4GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 22,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 21,849,000 VNĐ[/COLOR]

3. Model: MJVP2ZP/A
Display: 11.6 Inch
Storage: 256GB flash storage
Processor: 1.6GHz dual-core i5
RAM: 4GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 24,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 23,274,000 VNĐ[/COLOR]

4. Model: MJVG2ZP/A
Display: 13.3 Inch
Storage: 256GB flash storage
Processor: 2.9GHz dual-core i5
RAM: 4GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 27,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
[COLOR=rgb(102, 102, 0)]Giá Học sinh - Sinh Viên (Giảm 5%): 26,124,000 VNĐ[/COLOR]
-----------------------------------------------------------------
[COLOR=rgb(19, 99, 157)]Apple[/COLOR] iMac


Hiện tại, NMS Macsaigon có 6 cấu hình cho dòng Apple iMac 2015 và kèm giá đã có VAT.

1. Model: MK142ZP/A
Display: 21.5 Inch
Storage: 1TB Hard drive.
Processor: 1.6GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 27,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

2. Model: MK442ZP/A
Display: 21.5 Inch
Storage: 1TB Hard drive.
Processor: 2.8GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6200
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 32,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

3. Model: MK452ZP/A
Display: 21.5 Inch Retina 4K display
Storage: 1TB Hard drive.
Processor: 3.1GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel HD Graphics 6200
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 37,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

4. Model: MK462ZP/A (new 2015)
Display: 27 Inch Retina 5K display
Storage: 1TB Hard drive.
Processor: 2.8GHz dual-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: AMD Radeon R9 M380
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 44,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

5. Model: MK472ZP/A (new 2015)
Display: 27 Inch Retina 5K display
Storage: 1TB Fusion drive.
Processor: 3.2GHz quad-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: AMD Radeon R9 M390
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 49,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

6. Model: MK482ZP/A (new 2015)
Display: 27 Inch Retina 5K display
Storage: 2TB Fusion drive.
Processor: 3.3GHz quad-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: AMD Radeon R9 M390
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 56,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
---------------------------------------------------------------------------
Apple Mac Pro
Hiện tại, NMS Macsaigon có 2 cấu hình cho dòng Apple Mac Pro và kèm giá đã có VAT.

1. Model: ME253
Storage: 256GB Flash Storage.
Processor: 3.7GHz quad-core intel Xeon E5
RAM: 12GB 1866MHz DDR3 ECC memory
GPU: Dual AMD FirePro D300 with 2GB GDDR5 VRAM each
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 72,499,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

2. Model: MD878
Storage: 256GB Flash Storage.
Processor: 3.5GHz 6-core intel Xeon E5
RAM: 16GB 1866MHz DDR3 ECC memory
GPU: Dual AMD FirePro D500 with 3GB GDDR5 VRAM each
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 93,999,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

---------------------------------------------------------------------------
Apple Mac Mini

Hiện tại, NMS Macsaigon có 3 cấu hình cho dòng Apple Mac Mini và kèm giá đã có VAT.

1. Model: MGEM2
Storage: 500GB Hard drive.
Processor: 1.4GHz dual-core i5
RAM: 4GB memory
GPU: Intel HD Graphics 5000
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 11,899,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

2. Model: MGEN2
Storage: 1TB Hard drive
Processor: 2.6GHz duad-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel Iris Graphics
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 16,299,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]

3. Model: MGEQ2
Storage: 1TB Fusion drive
Processor: 2.8GHz duad-core i5
RAM: 8GB memory
GPU: Intel Iris Graphics
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]Giá: 23,199,000 VND (đã gồm VAT).[/COLOR]
---------------------------------------------------------------------------