Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
Hỏi: Tôi là cán bộ của Ban Quản lý dự án A (là Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp); có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng điều kiện tham gia tổ chuyên gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và thực tại đã từng tham dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu của Ban.
Hỏi:

Tôi là cán bộ của Ban Quản lý dự án A (là Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp); có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng điều kiện dự tổ chuyên gia theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và thực tại đã từng dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu của Ban.
Vậy kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành), tôi có đủ điều kiện để tham dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu của Ban hay không? Chứng chỉ tẩm bổ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 mà tôi đã được cấp có còn giá trị hay không?Trao chứng chỉ đấu thầu trong một khóa đào tạo do trọng điểm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu tổ chức

Ảnh: LTT

giải đáp:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 16) thì các cá nhân tham dự hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Như vậy, việc quy định các cá nhân chủ nghĩa dự trực tiếp vào các công việc như nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã khẳng định “đấu thầu” là một nghề và người hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm thể hiện thông qua việc được cơ quan quản lý quốc gia về đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Kết quả của việc chọn lọc nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu quyết định rất nhiều đến hiệu quả dùng nguồn vốn nhà nước. Nếu các cá nhân chủ nghĩa trực tiếp tham dự lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm cũng như không có đạo đức nghề nghiệp thì dễ dẫn đến việc nhà thầu được tuyển lựa không đáp ứng yêu cầu thực hành gói thầu; dễ xảy ra tham nhũng, bị động, lãng phí trong quá trình chọn lựa nhà thầu. Do đó, việc quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 là hợp và cấp thiết.
Trở lại với câu hỏi trên, việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, điều kiện đối với tổ chuyên gia đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Điều 111, 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, để thực hành được việc cấp chứng chỉ hoạt động nghề cần phải có thời kì chuẩn bị chương trình, giáo trình, càn và tổ chức đào tạo… vì thế, theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lịch trình ứng dụng và chỉ dẫn thực hành chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân chủ nghĩa thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Do đó, trong thời kì từ ngày 01/7/2014 cho đến khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết về việc cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì các cá nhân chủ nghĩa đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 (tức là những cá nhân chủ nghĩa đã có chứng chỉ tẩm bổ về nghiệp vụ đấu thầu) vẫn được phép tham dự trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu mà các cá nhân đã được cấp theo quy định Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 vẫn còn giá trị.
Trong thời gian chờ khai triển việc đào tạo và cấp chứng chỉ hoạt động nghề đấu thầu thì các cá nhân chủ nghĩa tham gia vào hoạt động đấu thầu nói chung và các cá nhân chủ nghĩa tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan hoài, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cần thẳng cập nhật các quy định mới của luật pháp về đấu thầu để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác được giao.


Xem chi tiết tại: http://www.enterscvietnam.com

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM

VPGD Tại Hà Nội: Tòa HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0963.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại Đà Nẵng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.500.911
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Số 37 Tôn Đức Thắng Quận 1 TP.[i]HCM
Hotline: 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.comTư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Các chủ đề cùng chuyên mục: