tiếp sau đây là trình tự giấy tờ thủ tục, điều kiện cấp cho quyền sở hữu đất đai đi theo quy định đầu tiên, chúng ta cũng có thể tham khảo khi tổ chức giấy tờ thủ tục làm quyền sở hữu đất đai.

sổ đỏ là gì?

quyền sở hữu đất đai là cách gọi phổ biến của Giấy chứng nhận sổ đỏ, quyền nắm giữ nhà ở và gia sản khác nối sát cùng với đất. theo quy định của pháp luật, từ ngày 10/12/2009 cho nay, khi cư dân ý kiến đề xuất cung cấp quyền sở hữu đất đai mang lại khu đất, gia tài khác nối sát cùng với đất thì căn nhà nước tiếp tục cấp cho cộng đồng 01 loại sổ với tên gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sống hữu căn nhà sống và gia sản khác gắn liền cùng với đất".

gia sản đc cung cấp quyền sở hữu đất đai gồm: quyền sử dụng đất, căn nhà sống, dự án công trình khác, rừng chế tạo khi là rừng trồng, cây lâu năm.

giấy tờ thủ tục làm sổ đỏ là cách gọi thông thường của cư dân khi làm thủ tục “Đăng cam kết và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ căn nhà và gia tài khác nối liền với khu đất lần đầu”.tìm hiểu thêm : Đất Lô Nền sổ đỏ Sóc Trăng sức hút nhà đầu tư đầu 2021

điều kiện cung cấp sổ đỏ

ngày nay, quý khách hàng đất nhằm đc cấp cho quyền sử dụng đất thì phải có một cách đầy đủ ĐK. theo Luật khu đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì ĐK được cấp cho quyền sở hữu đất đai bao gồm 03 nhóm:

- Nhóm 1: xuất hiện hợp đồng về quyền sở hữu đất đai

+ Hộ gia đình, cá nhân đang dùng đấ chắc chắn, xuất hiện hợp đồng chứng minh như sổ đỏ trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời; giấy tờ hợp pháp về thừa hưởng, mang lại bộ quà tặng kèm theo tài sản; giấy tờ thanh lý, hóa giá chỉ ngôi nhà ở; giấy tờ mua ngôi nhà thuộc về nhà nước;…. TH này không cần nộp tiền sử dụng khu đất.

+ có giấy tờ nhưng mang tên người khác nhưng xuất hiện đi kèm giấy tờ hợp pháp việc mua bán, cho tặng,… trước ngày 1/7/1014 không thực hành chuyển QSDĐ cũng như chưa xảy ra tranh chấp.

+ Hộ gia chủ, cá thể đc sử dụng đất đi theo ra quyết định của tòa án, ra quyết định làm cho xong tranh chấp,...

+ Hộ gia đình, cá thể đang sử dụng khu đất được căn nhà nước bàn giao, đến thuê từ 15/10/1993 đến 1/7/2014.

- Nhóm 2: không tồn tại giấy tờ về sổ đỏ (chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân)

+ sử dụng đất phù hợp trước ngày 1/7/2014, không tồn tại tranh chấp, xuất hiện hộ khẩu thường trú tại đại phương và luôn chế tạo nông, lâm nghiệp tại vùng kinh tế gian khổ thì được cấp sổ đỏ cũng như không phải nộp tiền dùng đất.

+ đc cấp quyền sử dụng đất cũng như phải nộp tiền dùng đất khi đang sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ nhưng khu đất cũng được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm phát luật khu đất đai; tranh chấp.

- Nhóm 3: khu đất lấn, chiếm; khu đất được chuyển giao không đúng thẩm quyền

+ đây là trường hợp không dễ được cung cấp quyền sử dụng đất nhất vì khi là các tình huống mà thời điểm lấn, chiếm phần hay chuyển giao đất thì vi phạm pháp lý về khu đất đai nhưng sẽ dùng chắc chắn, dài lâu nên ĐK rất chặt chẽ;

+ Chỉ các hành động lấn, chỉ chiếm, giao đất chưa đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 còn mới được cấp hay suy nghĩ cung cấp Sổ đỏ; nếu xảy ra sau ngày 01/7/2014 sẽ bị xử lý, khu đất lấn, chỉ chiếm hoặc được chuyển giao chưa đúng thẩm quyền sẽ bị tịch thu.

thủ tục làm quyền sử dụng đất

sắp hồ sơ cấp cho quyền sở hữu đất đai đi theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:

- Đơn đăng ký, cấp quyền sở hữu đất đai đi theo hình mẫu số 04a/ĐK;

- một trong loại giấy tờ về QSDĐ, giấy tờ về tài sản nối sát cùng với đất

- Chứng từ triển khai nghĩa vụ trung tâm tài chính (như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất…); giấy tờ liên quan mang lại việc miễn, giảm nhiệm vụ trung tâm tài chính về đất đai, tài sản nối liền với đất (nếu có);

- Sổ hộ khẩu, CMT/CCCD,...

-...

Bước 1: Nộp hồ nước sơ

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bỏ ra nhánh văn phòng đăng ký kết đất đai sống huyện, quận, thị xã, thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc tỉnh.

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cung cấp xã nếu như mong muốn.

Địa phương nào đã ra đời bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa ngõ.

Bước 2: tiếp nhận và giải quyết và xử lý

- nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông tin cũng như chỉ dẫn người nộp hồ nước sơ bổ sung cập nhật (trong thời gian 03 ngày khiến việc).

- nếu hồ sơ đủ Công chức đón nhận hồ sơ có nhiệm vụ ghi tất cả thông tin trong Sổ tiếp nhận;

- Viết cũng như đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp;

giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân:

- văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục thông báo các khoản tiền phải nộp đến hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Sổ.

- Hộ gia đình, cá thể có nhiệm vụ đóng góp các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Khi nộp tiền dứt thì duy trì hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã triển khai nghĩa vụ tài chính.
tìm hiểu thêm : Đất Nền sổ đỏ trà vinh xuất hiện gì hấp dẫn thu hút phần đông nhà đầu tư trong time qua

Bước 3. Trả kết quả

- bỏ ra nhánh công sở đăng ký khu đất đai sẽ trao quyền sử dụng đất cho người đc cung cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nhiệm vụ tài chính hoặc gửi quyền sử dụng đất mang đến UBND cung cấp xã để trao hộ gia chủ, cá nhân nộp hồ nước sơ trên cấp xã.

* thời gian làm cho xong

theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời gian cấp sổ đỏ đc chuẩn mực giống như sau:

- không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không thực sự 40 ngày cùng với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng xuất hiện ĐK kinh tế tài chính - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế tài chính - xã hội nổi bật gian nan.

những khoản phí phải nộp tổ chức thủ tục làm sổ đỏ

- Tiền sử dụng khu đất nếu như ở trong trường hợp phải nộp. đây là giá cả lớn nhất khi khiến quyền sở hữu đất đai.

- Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x (Giá khu đất trên Báo Giá đất x Diện tích)

- Lệ phí cấp cho quyền sở hữu đất đai tùy nằm trong mỗi địa phương