- diễn tả được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- trình diễn.# được quy Trình lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Midea

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- biểu hiện được những hiện tượng, duyên do và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- miêu tả được quy đệ trình lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân lực, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị đàm đạo nhiệt và van tiết lưu;

- miêu tả được những hiện tượng, nguyên cớ và cách soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị luận bàn nhiệt và van tiết lưu;

- thể hiện được quy đệ lắp đặt hệ thống đường ống đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- biểu thị được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu lộ được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- Trình bày được quy đệ trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap...nh-cong-trinh/

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, từ đó lập kế hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- diễn tả được những hiện tượng, căn do và cách soát, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ lắp đặt hệ thống điện;

- biểu hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, kiểm tra;

- biểu lộ được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- tả được quy Trình hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các tham số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân công, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- diễn đạt được những hiện tượng, nguyên do và cách rà, khắc phục sai hỏng trong quá Trình thực hiện việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- mô tả được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- diễn tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- tả được quy Trình bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- biểu lộ được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh Reetech